「mare e totale relax in puglia.」タグアーカイブ

Vieste, tutto lo spazio di cui hai bisogno

ニュース

新しいです:

今シーズン2017も閉店です!しかし、ガルガーノの扉は、最も有名なイタリアを訪れる人々に開放されています。マダレナ邸宅の休日の家を選んだ皆様に感謝します。
あなたの貢献のおかげで、 “旅程はあなたのために試しました”というページが増えています。 Garganoのいくつかのルートが提案され、すべてに利用可能です。このページを充実させるためにあなたの経験を続けてください。
お客様のおかげで、2015-2016ゲストレビュー賞の受賞者に選ばれました。私たちはあなたを失望させようとしません!私たちの目標は継続的な改善です!まだ全員に感謝しています。イラリア、マッシモ、ドメニコ。
夏の季節2017年の「料金表」では、私たちは家庭でのご奉仕をお待ちしております。ヴィエステの週末、短期滞在、長期滞在には安い料金で提供しています。
プーリアに行く最初の観光オスカー2016、イタリア旅行賞;プーリアはシチリアとサルデーニャによって形成された推薦旅行の勝者であり、
オンラインチャットはサイト上で利用可能で、すぐに情報を要求し、家を借りるなど多くのことができます。
ガルガーノのマダレナ邸宅の休暇用の家庭では、プーリアの休暇、個人レッスン、文化やイタリア語のコースで外国人のために組織されています。詳細についてはIlaria +39 347 80 37830 ilaria@italian-o.com – http://www.italian-o.com/ja/corsi-di-italiano/にお問い合わせください。

Atarashīdesu: Ima shīzun 2017 mo heitendesu! Shikashi, garugāno no tobira wa, mottomo yūmeina Itaria o otozureru hitobito ni kaihō sa rete imasu. Madarena teitaku no kyūjitsu no ie o eranda minasama ni kansha shimasu. Anata no kōken no okage de, ” ryotei wa anata no tame ni tameshimashita” to iu pēji ga fuete imasu. Gargano no ikutsu ka no rūto ga teian sa re, subete ni riyō kanōdesu. Kono pēji o jūjitsu sa seru tame ni anata no keiken o tsudzukete kudasai. Okyakusama no okage de, 2015 – 2016 gesutorebyū-shō no jushō-sha ni eraba remashita. Watashitachi wa anata o shitsubō sa seyou to shimasen! Watashitachi no mokuhyō wa keizoku-tekina kaizendesu! Mada zen’in ni kansha shite imasu. Iraria, masshimo, domeniko. Natsu no kisetsu 2017-nen no `ryōkin-hyō’de wa, watashitachiha katei de no go hōshi o omachi shite orimasu. Vu~iesute no shūmatsu, tanki taizai, chōki taizai ni wa yasui ryōkin de teikyō shite imasu. Pūria ni iku saisho no kankō osukā 2016, Itaria ryokō-shō; pūria wa Shichiria to sarudēnya ni yotte keisei sa reta suisen ryokō no shōshadeari, onrain chatto wa saito-jō de riyō kanōde, sugu ni jōhō o yōkyū shi,-ka o kariru nado ōku no koto ga dekimasu. Garugāno no madarena teitaku no kyūka-yō no kateide wa, pūria no kyūka, kojin ressun, bunka ya Itaria-go no kōsu de gaikoku hito no tame ni soshiki sa rete imasu. Shōsai ni tsuite wa Ilaria + 39 347 80 37830 ilaria@ italian – o. Komu – http: / / Www. Italian – o. Komu/ ja/ corsi – di – italiano/ ni o toiawase kudasai.